Zmluvy

Zmluvy 2023
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zmluva o kontokorentnom úvere č. 20/01/16 - Dodatok č. 8
Zmluvy 2022
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zmluva o kontokorentnom úvere č. 20/01/16 - Dodatok č. 7
pdf Dohoda č. 22/14/054/205
Zmluvy
pdf Zmluva o kontokorentnom úvere č. 20/01/16, Dodatok č.2
pdf Zmluva o kontokorentnom úvere č. 20/024/07 – Dodatok č. 9
pdf Zmluva a kontokorentnom úvere 20/024/07 - dodatok č.5
pdf Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov
pdf Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok č. 20-025A-06
pdf Zmluva o termínovanom úvere č. 20-025-06
pdf Obchodná zmluva č. 3/2012
pdf Zmluva o kontokorentnom úvere č. 20/024/07 - Dodatok č. 6
pdf Zmluva o termínovanom úvere č. 20/025/06 - Dodatok č. 3
pdf Zmluva o nájme
pdf Zmluva o čistení odpadových vôd OcU Kameničná
pdf Zmluva o úvere - Unicredit Bank
pdf Kúpno-predajná zmluva LIAZ RNK
pdf Zmluva o kontokorentnom úvere č. 20/024/07 dodatok č. 7
pdf Zmluva o termínovanom úvere č. 20/025/06 Dodatok č. 4
pdf Integrované povolenie
pdf Zmluva o kontokorektnom úvere Prima banka
pdf Zmluva o pôžičke Komunál
pdf Zmluva o zabezpečení BOZP - PO - ZS
pdf Zmluva o kontokorentnom úvere č. 20/01/16
pdf Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky - Prima banka a.s.
pdf Obchodná zmluva GEO - Komárno s.r.o.
pdf Zmluva o kontokorentnom úvere 2017 Prima banka a.s.
pdf Zmluva o terminovanom úvere č. 20/001/17 Prima banka a.s.
pdf Zmluva o uložení odpadu (Klížska Nemá)
pdf Zmluva o uložení odpadu (Trávnik)
pdf Zmluva o uložení odpadu (Veľké Kosihy)
pdf Zmluva o uložení odpadu (Čičov)
pdf Zmluva o uložení odpadu (Bodza)
pdf Zmluva o uložení odpadu (Čalovec)
pdf Zmluva o uložení odpadu (Tôň)
pdf Zmluva o uložení odpadu (Lipové)
pdf Zmluva o uložení odpadu (Holiare)
pdf Zmluva o uložení odpadu (Brestovec)
pdf Zmluva o uložení odpadu (Zlatná na Ostrove)
pdf Zmluva o uložení odpadu (Zemianská Olča)
pdf Zmluva o kontokorentnom úvere č. 20/01/16 - Prima Banka
pdf Zmluva o kontokorentnom úvere č. 20/01/16 - Dodatok č. 4
pdf Zmluva o kontokorentnom úvere 20/01/16 - Dodatok č. 5
pdf Zmluva o kontokorentnom úvere č. 20/01/16 - Dodatok č. 6
pdf Zmluva o termínovanom úvere č. 20/001/17 - Dodatok č. 1
pdf Zmluva o termínovanom úvere č. 20/003/21
pdf Zmluva o dielo
pdf Zmluva o termínovanom úvere č. 20/003/21 - Dodatok č. 1